Школа та Університет: відновлення синергії

6 квітня було презентовано проєкт «Школа та Університет: відновлення синергії» для вчителів м. Дніпра .  

Після презентації відбулась фахова дискусія, під час якої обговорювались злободенні для освітян питання, зокрема: 

 • Для чого потрібен діалог між школою та університетом?  
 • Якою є місія школи у контексті подальшого навчання?  
 • ЗНО: здобутки, втрати і перспективи.  
 • Чи всім потрібні «логарифми»?  
 • Плагіат: де коріння і як його викорчувати? 
   

Учасники: 

 • Сергій Квіт
  президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 • Тетяна Нікіфорова
  в.о. директора Центру професійного розвитку «Освітня траєкторія», м. Дніпро 
 • Людмила Бондаренко
  заступниця директора Центру професійного розвитку «Освітня траєкторія», м. Дніпро 
 • Зоя Литвин
  голова громадської спілки “Освіторія” 
 • Наталія Євсевська
  директор Класичної гімназії імені Кирила і Мефодія, м. Дніпро 
 • Максим Свисенко
  випускник Українсько-Американського ліцею, м. Дніпро, студент Національного університету “Києво-Могилянська Академія” 

Модератор: Денис Азаров, перший віцепрезидент Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Переглянути презентацію та дискусію можна за цим посиланням: https://youtu.be/yEQCibLQh2w  

1. Релігії в сучасній Україні та світі

1.1. Релігієзнавство як освітня та духовна практика: когнітивні й світоглядні можливості

11.04.2023 вівторок 15.30-17.00

Сергій ГОЛОВАЩЕНКО, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

Поговоримо про когнітивні та світоглядні аспекти релігієзнавчої просвіти, які є адаптивним та переможним ресурсом у кризових та екстремальних ситуаціях. Розглянемо кілька «кейсів» з досвіду як релігійних традицій світу, так і вітчизняної релігійної культури.

1.2. Релігії в Україні та світі: до і після 24.02.2022р.

18.04.2023 вівторок 15.30-17.00

Людмила ФИЛИПОВИЧ, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

Познайомимось з вітчизняною та світовою релігійною статистикою, географією, основними тенденціями змін останнього року. «Україна релігійна» буде представлена у контексті війни за незалежність та в геополітичному ландшафті.

1.3. Релігійні ідентичності сучасної України: корекції під час війни

25.04.2023 вівторок 15.30-17.00

Віта ТИТАРЕНКО, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

Розкриємо актуальні сьогодні питання релігійного життя українців: полірелігійність, домінантні конфесії та релігійні меншості, міжконфесійні відносини, у тому числі всередині православної спільноти. Проаналізуємо теперішню державну стратегію й тактику подолання релігійних криз у суспільстві, утвердження свободи совісті та гарантій прав людини у царині віросповідання.

2. Соціум ранньомодерної України

2.1. Шляхта українських земель Речі Посполитої

12.04.2023 середа 15.30-17.00

Ігор ТЕСЛЕНКО, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії НаУКМА

Лекція про внутрішній поділ, чисельність, етнічне походження, права і привілеї “пресвітлих” і “благородних”; джерела розширення стану; якою була ідентичність української шляхти і чи могла вона змінюватися? Кар’єра і життєві стратегії аристократів, добре осілої і дрібної шляхти.

2.2. Селянство в історії України XVI – першої половини XVII ст.

19.04.2023 середа 15.30-17.00

Ігор ТЕСЛЕНКО, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії НаУКМА

Лекція про внутрішній поділ, чисельність, етнічне походження; права і обов’язки “працьовитих”; чи міг селянин стати міщанином або шляхтичем? Майнове забезпечення селян; мобільність; що відомо про ідентичність селянства?

2.3. Відоме і незнайоме українське козацтво

26.04.2023 середа 15.30-17.00

Максим ЯРЕМЕНКО, доктор історичних наук, професор кафедри історії НаУКМА

Поговоримо про козацтво та його градацію, стереотипи про нього, значення в українській історії.

3. Актуальні питання історії України

3.1. Міста ранньомодерної України

13.04.2023 четвер 15.30-17.00

Тетяна ГРИГОР’ЄВА, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії НаУКМА

Лекція про урбанізацію в ранньомодерній Україні. Дізнаємось про специфіку українського міста на порубіжжі зі Степом. Як заснувати місто? Магдебурзьке право і міське самоврядування. Міські нації та міські корпорації. Міська торгівля.

3.2. Українська домодерна освіта

21.04.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Максим ЯРЕМЕНКО, доктор історичних наук, професор кафедри історії НаУКМА

На лекції дізнаємось, коли з’являється інституційна освіта, який навчальний заклад став першим “вишем”, чому люди взагалі вчилися і що освіта давала.

3.3. Людина в радянській державі

27.04.2023 четвер 15.30-17.00

Наталія ШЛІХТА, PhD, кандидат історичних наук, професор, завідувачка кафедрою історії НаУКМА

Дамо відповідь на питання про суб’єктність людини в радянській державі: була вона лише «гвинтиком державної машини» чи актором, що «впливає на хід історії»? І чому таке дихотомічне бачення є непродуктивним. 

4. Writing Matters: розвиток навичок англомовного письма серед учнів старших класів школи

4.1. From Idea to Writing: роль мотивації учнів для розвитку англомовного письма

14.04.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Дмитро МАЗІН, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови НаУКМА

Презентація з елементами тренінгу. Зацікавленість процесом і результатом письма – передумови успішного оволодіння писемними мовними навичками. Під час презентації та обміну досвідом розглянемо сучасні стратегії і прийоми підвищення мотивації учнів під час планування та виконання писемних завдань.

4.2. Write to Pass: підготовка до успішного складання письмової частини тестів з англійської мови

21.04.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Оксана КУЧЕРОВА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови НаУКМА

Як підготуватися до написання письмової частини тесту? Обговоримо ефективні стратегії написання твору (з чого починати, як структурувати і на що звертати увагу слухачів), ознайомимо з основними типами творів, поділимося досвідом типових проблем та помилок. Буде запропоновано план дій, який працює, і корисні, готові до використання завдання.

4.3. Why Creative Writing? Роль навичок творчого письма у становленні особистості слухача

28.04.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Наталія БАДЬЙОР, старший викладач кафедри англійської мови НаУКМА

Метою майстер-класу є знайомство з методами творчого письма та надання інструментів вчителям, які дозволять їм ефективніше викладати матеріал та збудувати діалог з учнями, підвищити їхню зацікавленість у написанні творів. У майстер-класі буде звернено увагу на письмо різних жанрів та розвиток творчих здібностей учнів.

5. Викладання української мови в школі у світлі компетентнісного підходу

5.1. Формування наскрізних умінь на уроках української мови

02.05.2023 вівторок 15.30-17.00

Анастасія ОНАТІЙ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НаУКМА

Метою майстер-класу є знайомство з методами творчого письма та надання інструментів вчителям, які дозволять їм ефективніше викладати матеріал та збудувати діалог з учнями, підвищити їхню зацікавленість у написанні творів. У майстер-класі буде звернено увагу на письмо різних жанрів та розвиток творчих здібностей учнів.

5.2. Спрощуємо чи ускладнюємо теоретичний матеріал? Науковість VS доступність

09.05.2023 вівторок 15.30-17.00

Анастасія ОНАТІЙ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НаУКМА

Мета круглого столу – обговорення дискусійних питань у теоретичному матеріалі шкільної програми з української мови. Основні питання у фокусі: як утримувати баланс між академічністю та доступністю, як залучати науково-популярну літературу, яким джерелам довіряти під час перевірки тощо.

5.3. Компетентнісна робота з текстами різних стилів і жанрів

16.05.2023 вівторок 15.30-17.00

Анастасія ОНАТІЙ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НаУКМА

Мета майстер-класу – навчитися добирати й використовувати тексти різних стилів і жанрів, зокрема медіатексти, для розвитку компетентностей на уроках української мови. У фокусі – сприймання, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів.

6. Актуальні проблеми сучасного мовознавства

6.1. Абстрактна лексика у творах П. Могили: семантичний та стилістичний аспект

03.05.2023 середа 15.30-17.00

Наталія ТОМА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА

Лекція присвячена абстрактним лексемам, які є найбільш уживаними у творчості Петра Могили. Приділимо увагу значенню слів за часів Петра Могили та їхньому сучасному потрактуванню. Абстрактна лексика є важливою з погляду становлення і розвитку лексичної системи староукраїнської мови першої половини XVII ст. Розвинена абстрактна лексика цього періоду не лише свідчить про багатство лексичного складу староукраїнської мови, а й є основою для формування національної літературної мови. Лекцію адресовано в першу чергу вчителям української мови та літератури, історії та всім, хто цікавиться питаннями походження та розвитку української літературної мови.

6.2. Мовна особистість у психолінгвістичних дослідженнях

10.05.2023 середа 15.30-17.00

Світлана КУРАНОВА, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувачка кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА

Лекція присвячена основним напрямам та методикам дослідження мовної особистості у психолінгвістиці (віковій психолінгвістиці; дослідженню норми і патології в мовленні; створенню типології мовних спільнот і особистостей; характеристиці комунікативної поведінки мовної особистості).

Лекцію адресовано переважно тим, хто цікавиться прикладними та міждисциплінарними аспектами мовознавчих досліджень.

6.3. Мова і міжкультурна комунікація

17.05.2023 середа 15.30-17.00

Світлана КУРАНОВА, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувачка кафедри загального і слов’янського мовознавства НаУКМА

Лекція присвячена теоретичним і прикладним питанням міжкультурної комунікації. Особливу увагу приділимо міжкультурним розбіжностям, що відображаються в різних мовних картинах світу.

Лекцію адресовано переважно тим, хто цікавиться прикладними та міждисциплінарними аспектами мовознавчих досліджень.

7. Культура як феномен

7.1. Що таке культура?

04.05.2023 четвер 15.30-17.00

Юрій ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології НаУКМА

Цикл має на меті розширення знань про культуру як феномен, що існує в часі та просторі. Лекційні заняття присвячені поняттю “культури”, типологізації культур в їх всесвітньо-історичному масштабі, що дасть нам можливість розкрити цілісний образ культури та проаналізувати основні фази їх розвитку. На завершальному етапі циклу лекцій, розглянемо найактуальнішу проблему сучасності: проблему співвідношення культури та цивілізації. Обговоримо питання: чому культури такі різні, а цивілізації такі подібні?

7.2. Всесвітньо-історичні культури?

11.05.2023 четвер 15.30-17.00

Юрій ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології НаУКМА

Цикл має на меті розширення знань про культуру як феномен, що існує в часі та просторі. Лекційні заняття присвячені поняттю “культури”, типологізації культур в їх всесвітньо-історичному масштабі, що дасть нам можливість розкрити цілісний образ культури та проаналізувати основні фази їх розвитку. На завершальному етапі циклу лекцій, розглянемо найактуальнішу проблему сучасності: проблему співвідношення культури та цивілізації. Обговоримо питання: чому культури такі різні, а цивілізації такі подібні?

7.3. Культура і цивілізація

18.05.2023 четвер 15.30-17.00

Юрій ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології НаУКМА

Цикл має на меті розширення знань про культуру як феномен, що існує в часі та просторі. Лекційні заняття присвячені поняттю “культури”, типологізації культур в їх всесвітньо-історичному масштабі, що дасть нам можливість розкрити цілісний образ культури та проаналізувати основні фази їх розвитку. На завершальному етапі циклу лекцій, розглянемо найактуальнішу проблему сучасності: проблему співвідношення культури та цивілізації. Обговоримо питання: чому культури такі різні, а цивілізації такі подібні?

8. Конкурентність в сучасній економіці

8.1. Види ринків і типи конкуренції

05.05.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Оксана НЕЖИВЕНКО, PhD, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів НаУКМА

Розглянемо три види ринкової конкуренції: досконала конкуренція, монополістична конкуренція і монополія. Буде визначено задачу фірми та пояснено модель монополії. На конкретних прикладах висвітлимо поняття «досконалої» та «недосконалої» конкуренції, також втрат, до яких призводить будь-яке втручання у рівновагу.

8.2. Розвиток креативного мислення учнів

12.05.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Наталія ІВАНОВА, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії НаУКМА

В лекції розглянемо техніки розвитку креативності, які сприяють формуванню творчо орієнтованої особистості з нестандартними підходами до розв’язання проблем. Представлені техніки орієнтовані на учнів середньої школи (Чому?; Мозковий штурм; Зворотній мозковий штурм; Розробка альтернатив; Асоціації).

8.3. Сучасні digital – інструменти

19.05.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Катерина ПІЧИК, кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедрою маркетингу та управління бізнесом НаУКМА
Вадим МЕЛЬНИК, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом НаУКМА

Як зробити навчання цікавим? Розберемо сучасні digital-інструменти, які можна використати в навчальному процесі. Розглянемо різні форми взаємодії, які покращують сприйняття інформації та підвищують рівень засвоєння матеріалу.

9. Природничі науки і виживання людства

9.1. Як спільно допомогти учням і студентам стати грамотними фахівцями-хіміками

13.04.2023 четвер 15.30-17.00

Луція ЗАБАВА, кандидат економічних наук, доцент кафедри хімії НаУКМА, член Експертної комісії з хімії МОН України

Лекція-дискусія, спрямована на спільний пошук методично та науково правильних способів досягнення головного результату – створення умов і можливостей учням усвідомлено вибирати шлях до природничих наук, а студентам – продовжувати цей шлях, розвивати і примножувати здобутки у галузі хімії.

9.2. Кольоровий світ індикаторів

18.04.2023 вівторок 15.30-17.00

Тетяна МУРЛАНОВА, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри хімії НаУКМА

Що спільного між квітами фіалки, борщем та лишайниками? Які бувають індикатори та завдяки чому вони змінюють свій колір? Чому у різних миючих засобів різний рН? Як перевірити рН рідин та розчинів вдома підручними засобами? Відповіді на ці та інші питання ми обговоримо на інтерактивній лекції з дослідами “Кольоровий світ індикаторів”.

9.3. Сучасна природнича термінологія на прикладі хімії

25.04.2023 вівторок 15.30-17.00

Олександр ГОЛУБ, доктор хімічних наук, професор, декан факультету природничих наук НаУКМА

Сучасна українська наукова термінологія природничих наук засмічена чужими українській мові зросійщеними термінами або неправильними архаїчними іноземними, які неграмотно транскрибовані через інші мови посередники. Обговоримо підходи до правильного використання термінологічних стандартів для впровадження в освітньо-науковий обіг і можливості виведення української наукової термінології на передові термінологічні позиції у світі, зокрема, у галузі хімічної термінології і номенклатури.

9.4. Біологія 21 сторіччя як основа виживання людини в світі, що змінюється

12.04.2023 середа 15.30-17.00

Максим АНТОНЮК, доктор біологічних наук, професор кафедри біології НаУКМА, старший науковий співробітник

Роглянемо виклики сьогодення, вирішенню яких може слугувати біологія. Роль біології постгеномної ери у збереженні біорізноманітності. Подолання проблеми голоду через використання сортів рослин і порід тварин, адаптованих до мінливих умов середовища, які створені на основі відомостей про структуру та функціонування їхніх геномів. З’ясування молекулярних механізмів хвороб людини як основа існування сучасного суспільства.

9.5. Фізична культура – популярний тренд сучасного світу

19.04.2023 середа 15.30-17.00

Максим ЯРМОЛЕНКО, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедрою фізичного виховання НаУКМА

У сучасному світі відбувається стрімкий розвиток різних напрямків фізичної культури. До олімпійського та інших напрямів спорту і фізичної культури приєдналися різноманіття фітнесу та кіберспорт. Розкриємо значення здорового способу життя і фактори впливу на мотивацію населення займатися фізичною культурою.

9.6. Природничі науки і виживання людства

15.05.2023 понеділок 15.30-17.00

Олександр ГОЛУБ, доктор хімічних наук, професор, декан факультету природничих наук НаУКМА

Лекція, присвячена ролі природничих і медико-біологічних наук в існуванні і прогресу сучасного світового суспільства. На конкретних прикладах проілюструємо необхідність сталого покращення природничої освіти для збереження цивілізації.

10. IT і медіа

10.1. Мистецтво соціального мислення

14.04.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Ольга СУССЬКА, доктор соціологічних наук, професор кафедри зв’язків з громадськістю НаУКМА

В епоху експансії цифрових технологій, розповсюдження гаджетів та соціальних мереж все більш актуальними постають питання медіаграмотності, напрацювання «інформаційного імунітету» та здатності учнів до критичного мислення. Різноманітні кіберігри, до яких залучаються підлітки в Інтернеті, та величезні обсяги різноманітної інформації, до усвідомлення та опрацювання якої не завжди готові учні, створюють окремі виклики та ризики щодо розвитку в учнів свідомого ставлення до дійсності.

На лекції спробуємо визначити основні вектори напрацювання в учнів свідомого ставлення до інформації, вироблення засобів та прийомів протидії агресивним впливам віртуального простору мереж та сучасних медіа.

10.2. Практична кібергігієна

21.04.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Трохим БАБИЧ, викладач кафедри інформатики НаУКМА

Інтерактивна лекція про базову кібергігієну. Під час лекції дізнаємось про основні загрози в Інтернеті, методи їх виявлення та захисту, а також отримати поради щодо безпечного користування Інтернетом в освітніх цілях.

10.3. Проблеми ІТ освіти: кооперація та розвиток

28.04.2023 п’ятниця 15.30-17.00

Андрій ГЛИБОВЕЦЬ, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформатики НаУКМА

Обговоримо проблеми викладання інформатики в школах та університеті. Виокремимо проблеми та питання можливої комунікації.

10.4. Комп’ютерна математика для школярів

20.04.2023 четвер 15.30-17.00

Геннадій МАЛАШОНОК, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою мережних технологій факультету інформатики НаУКМА

Інтерактивна лекція для викладачів математики та фізики про те, як вже сьогодні можна покращити якість уроків математики та фізики у школі за допомогою сервісу MathPartner. Як зміниться міжнародний рейтинг українських шкіл, якщо наповнити базу сервісу шкільними підручниками та задачниками з математики та фізики, після чого учні зможуть вирішувати набагато більше завдань, ніж сьогодні.

10.5. Навчальні платформи для інтерактивної комунікації

27.04.2023 четвер 15.30-17.00

Ірина ТИТАРЧУК, кандидат економічних наук, доцент кафедри зв’язків з громадськістю НаУКМА

Навчання в еру розвитку інтернету потребує впровадження інноваційних методів та використання спеціалізованих платформ. Ця необхідність спричинена інтересом школярів до веб просторових активностей; впровадженням нових професій, а, отже запитом на нові навики та спеціалістів для роботи; а також наявністю різноманітних інтерактивних рішень для використання в роботі вчителів, що полегшують її та зосереджують увагу школярів на важливому. Ці платформи та ресурси – це інтерактивні інструменти, що роблять процес навчання цікавим та пізнавальним.

11. Право

11.1. “Геть від москви” або сучасне розуміння права

02.05.2023 вівторок 15.30-17.00

Олексій ЦЕЛЬЄВ, кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету правничих наук НаУКМА

Виявимо та розвінчаємо міфи радянської епохи щодо права та держави. Зосередимо увагу на сучасному європейсько-атлантичному розумінні цих інститутів та їх людській сутності. Продемонструємо, як маніпулювання правосвідомістю людей прокладає дорогу авторитаризму та безправ’ю, яким чином фундаментальні цінності розвинутих країн – демократія, права людини, верховенство права – роблять громадян вільними та захищеними.

11.2. Верховенство права: висока матерія чи практичний інструмент

09.05.2023 вівторок 15.30-17.00

Володимир ВЕНГЕР, кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НаУКМА

Інтерактивна лекція, спрямована на підвищення в учасників рівня знань та розуміння верховенства права як ключового юридичного інструменту захисту прав людини та розвитку демократії. Учасники отримають практичний зріз впливу верховенства права на щоденне життя людей, діяльність органів публічної влади та функціонування суспільства загалом.

11.3. Незвичний погляд на систему права крізь призму юридичної відповідальності

16.05.2023 вівторок 15.30-17.00

Денис АЗАРОВ, перший віце-президент НаУКМА, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА

Дискусія, сесія питань і відповідей.

У вітчизняній теорії прийнято ділити право на публічне та приватне, а юридичну відповідальність зазвичай поділяють на види за так званою галузевою ознакою Спробуємо розібратися, чи дійсно можливо здійснити такий жорсткий поділ і як такий поділ може відбиватися на дотриманні прав людини.